Biljarten in de Betuwe en omstreken
Rijnstreek & Vallei
Bedrijfs Biljart Combinatie opgericht in 1955, is oorspronkelijk ontstaan vanuit het bedrijfsleven. Om de sociale betrokkenheid van de werknemers te bevorderen werden binnen de bedrijven sport activiteiten ontwikkeld biljarten was daar ook bij. In de bedrijven speelde men eerst onderling, later is er een competitie opgezet met andere bedrijven, zoals Daalderop, Chamotte, Betuwe, Gispen en andere. De competitie werd alleen Libre gespeeld, in een later stadium, toen het bedrijfsbiljarten terug liep hebben horeca gelegenheden zich aangesloten. Enkele bedrijven zijn overgegaan op sponsoring in de sport wereld en goede doelen. De bedrijfs biljart combinatie is blijven bestaan. inmiddels zijn er ± 190 leden aangesloten verdeeld over ± 14 verenigingen In de competitie spelen ± 34 teams onder verdeeld over 3 niveaus, Men kan ook persoonlijke wedstrijden spelen in de spelsoorten bandstoten en driebanden.
District Betuwe en Veenendaal, in het verleden twee afzonderlijke districten, fusie aangegaan in 1966. Het district is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. (KNBB). Het District heeft ± 344 leden verdeeld over ± 20 verenigingen. In de librecompetitie spelen ± 49 teams verdeeld in 4 niveaus en ± 28 driebanden teams verdeeld in 2 niveaus. Het district bied zijn leden de mogelijkheid om deel te nemen aan persoonlijke kampioenschappen, in de volgende klassen Libre 5e, 4e, 3e, 2e, 1e en hoofd, bandstoten 3e, 2e en 1e klas, driebanden klein 3e, 2e en 1e klas, driebanden groot 3e klasse de te maken caramboles in alle klassen wordt bepaald door een interval systeem. De aansluiting bij de KNBB, geeft een vereniging de mogelijkheid om team(s) in te schrijven in kadercompetitie, Bekercompetitie en driebanden verschillende divisies.
Website geeft een overzicht van de diverse biljartlokalen in de Betuwe en omstreken Hebt u interesse om in uw vrije tijd te gaan biljarten in de middag of avonduren. Het zoeken naar een geschikte vereniging voor u in de buurt is misschien lastig, geen probleem we hebben het overzichtelijk gemaakt zodat u de juiste keuze kunt maken. De grenzen van districten of regio’s zijn overlappend een vereniging kan bij meerdere biljartorganisaties zijn aangesloten.
Regio ouderenbiljart Rijnstreek & Vallei. Is ontstaan toen binnen de KNBB het senioren biljarten werd geïntroduceerd leden boven de 55 jaar konden zich verenigen in een apart onderdeel van KNBB de (dagcompetitie) alle te spelen wedstrijden werden overdag gespeeld. Enkele verenigingen van district Betuwe Veenendaal en Wageningen en omstreken hebben toen Rijnstreek en Vallei opgericht. Later toen er een financiële crisis binnen de KNBB was ontstaan, heeft Rijnstreek en Vallei zich afgescheiden van de KNBB en zelfstandig als Regio ouderenbiljart bond Rijnstreek en Vallei. Momenteel zijn er ± 10 verenigingen aangesloten ± 290 leden. De teamcompetitie is verdeeld over 4 niveaus. Ook worden er persoonlijke wedstrijden georganiseerd in het Libre en Driebanden.
Als u een vereniging hebt gevonden en u beschikt nog niet over de winkel waar u voor 100% slaagtde benodigde biljartartributen dan kunt u terecht bij Betuwe Biljarts,
BiljartBond Wageningen en Omstreken is opgericht 1946. De rust was weer een beetje terug gekeerd in Wageningen enkele horeca uitbaters wilden het sociale leven een boost geven en meenden dat de biljartsport daarbij zou bijdragen. Horeca gelegenheden buiten Wageningen en over Rijn sloten zich ook aan en de Biljart Bond Wageningen en Omstreken was geboren. In de begin jaren was het de grootste biljart organisatie in de omtrek. Met de oprichting van biljart district Betuwe & Veenendaal hebben vele leden van Wageningen een overstap gedaan. Momenteel zijn er ± 340 leden aangesloten verdeeld over ± 14 verenigingen. In de competitie spelen ± 36 teams verdeeld over 3 niveaus. Persoonlijke wedstrijden in de spelsoorten bandstoten en driebanden.
Biljartfederatie sinds 1951. De twee provincien is een samen stelling van de provincies Utrecht en Zuid Holland. Door de jaren heen zijn daar provincie Gelderland en Noord Brabant bijgekomen. Er ziin 18 verenigingen aangesloten totaal 377 leden. Libre competitie 46 teams. Driebanden competitie 27 teams. Beker competitie. Persoonlijk kampioenschap, diverse klassen.